ĐOÀN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUỚI TRUNG B GIAO LƯU KẾT NỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN CƯ

Chia sẻ những kinh nghiệm giữa hai trường trong việc XD trường TH đạt chuẩn quốc gia

D

 

C B A